VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

Dovoľte mi, aby som Vás v mene Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie srdečne pozval na VII. medzinárodný artroskopický kongres, ktorý sa koná 6-7. novembra 2015 v Bratislave.

Na predchádzajúcich kongresoch sme sa zamerali prevažne na tematiku artroskopie veľkých kĺbov i artroskopiu členka. Každý z nás sa však stretávame s rôznymi ktoré vznikajú počas operácie i v pooperačnom období. Je našou úlohou sa podeliť s týmito cennými skúsenosťami s ostatnými, aby sme tak spoločne dokázali zlepšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hovoriť o svojich komplikáciách nie je vôbec jednoduché, veríme však, že pre nás všetkých to bude veľkým prínosom.

Druhou hlavnou témou sú športové úrazy. Incidencia úrazov stúpa, a to nielen u vrcholových športovcov, ale aj u rekreantov či bežných ľudí. Z tohto dôvodu sa s týmito poraneniami stretáva v dennej praxi množstvo lekárov rozličných špecializácií. Je vhodné zjednotiť postup diagnostiky, terapie a prevencie týchto stavov, ktoré sú čoraz častejšie a informácie o modernej liečbe pribúdajú dennodenne. Preto na kongres pozývame lekárov z oblasti traumatológie, ortopédie, telovýchovného lekárstva a rehabilitácie.

Artroskopická operatíva vo svete kráča míľovými krokmi, preto sa chceme podeliť o svoje skúsenosti s kolegami z krajín, v ktorých je artroskopia na svetovej úrovni.

Je dobré a prospešné, že operatéri si stále viac uvedomujú potrebu intenzívnej spolupráce s rehabilitačnými pracovníkmi. Túto myšlienku vzájomnej spolupráce sme začali už na našom predchádzajúcom kongrese. Vzhľadom na pozitívnu odozvu v odbornej verejnosti ju chceme ďalej rozvíjať. Sme presvedčení, že to prinesie lepšie výsledky liečby pre našich spoločných pacientov.

Nezabúdame ani na naše sestry, ktoré odprezentujú svoje skúsenosti v sesterskej sekcii.

Spoločenský program sa začína už tradične športovým zážitkom – priateľským hokejovým zápasom lekárov "Česko-Slovensko" a športovo naladení sa presunieme na after party v tanečnom duchu.


Som presvedčený, že si k sebe opäť nájdeme cestu a podarí sa nám navodiť príjemnú atmosféru a vysokú odbornú úroveň kongresu.

V mene celého výboru SSAST ďakujem aj firmám za ich významnú podporu pri organizácii kongresu. S pozdravom

MUDr. Maroš VARGA, MHA
prezident kongresu a predseda SSAST

© 2015 OK AGENCY, s.r.o. | Košická 49, 821 08 Bratislava | Tel.: +421 2 5070 2215-7
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Bahúlová, +421 915 719 219, e-mail: konferencia@okagency.sk | www.okagency.sk
Webdesign by GRAFO - Webdesign